Image

GEOSOLAR je klíčovým projektem Litoměřic. Ovlivní životy nás všech

Éra spalování uhlí končí a naším úkolem je společně se připravit na éru novou, nazvěme ji třeba nízkouhlíkovou či klimaticky neutrální. V letáku se dozvíte základní informace o klíčových projektech, jež by se v této dekádě měly realizovat. Rovněž se dozvíte, jakou roli bude hrát město, jakou roli jeho partneři z výzkumných organizací a komerčního sektoru. Především se ale dozvíte, že je to příležitost i pro Vás - veřejnost, malé fi rmy, živnostníky, spolky a další, kteří se budete moci do těchto aktivit zapojit. Dáte tak najevo, že cítíte odpovědnost za životní prostředí vůči sobě i svým dětem, a využijete nové možnosti výhodné investice.

GEOSOLAR je odpovědí zastupitelů města na otázky spojené s klíčovým tématem klimatických změn a potřebou energetické transformace. Jedná se o konkrétní kroky, kterými Litoměřice přispějí k řešení těchto výzev a zajistí, aby budoucí zásobování energií neškodilo životnímu prostředí, bylo co nejméně závislé na fosilních a externích zdrojích a bylo dostupné všem občanům. GEOSOLAR je nový zastřešující název pro celou řadu aktivit a dílčích projektů, které město rozvíjí již více než 15 let a je díky tomu připraveno efektivně využít současné fi nanční zdroje nabízené Evropskou unií. Jak již název napovídá, jde o zkratku dvou základních obnovitelných zdrojů, které máme k dispozici – geotermální (GEO) a solární energie (SOLAR). Jejich využívání je známé více než sto let, jejich chytrá integrace a transformace do moderního energetického systému je však úkolem dneška. Jedná se o inovativní technologická řešení, jejichž zavádění vyžaduje znalosti a dovednosti, ale také silnou politickou podporu a podporu široké veřejnosti. Chceme využít zkušenosti z geotermálního projektu. Před lety, kdy jsme hloubili dvoukilometrový vrt, nám věřil málokdo. Povedlo se a dnes jsme spolu s vědeckovýzkumným centrem v Jiříkových kasárnách součástí mezinárodní vědecké infrastruktury RINGEN. Litoměřice se stávají průkopníkem komunitní energetiky. Co je nesmírně důležité - poprvé za celou dobu máme díky své připravenosti obrovskou šanci získat z Evropské unie fi nanční prostředky na realizaci.

Litoměřice urazily velký kus cesty. Pozvolně jsme si připravovali půdu na přechod k čistější energii s respektem k dostupným technologiím a k peněženkám nás všech. Jen společným úsilím se dokážeme připravit na změny, které nás i díky zelené politice Evropské unie čekají. Litoměřice vždy byly a nadále chtějí být připraveny. Pojďme do toho společně.

Město Litoměřice

  Leták ke stažení (pdf)


Jak to celé funguje ?

Diskuze s vedením města a odborníky

V souvislosti se zhoršující se covidovou situací, rozhodlo vedení města o zrušení veřejné diskuse GEOSOLAR - v úterý 23.11. 2021 od 17.30h. v Hradu Litoměřice.

Mgr. Karel Krejza
Mgr. Karel Krejza1. místostarosta (ODS)
Mgr. Karel Krejza
Mgr. Karel Krejza1. místostarosta (ODS)
ODS byla vždy zcela mylně považovaná za stranu, kterou životní prostředí nezajímá. Ale naše kroky v Litoměřicích dlouhodobě potvrzují, že je to právě naopak. Projekt GEOSOLAR je prostředkem ke zlepšení ovzduší a zajištění stability v zásobování teplem a energií našich domácností. Má naši plnou podporu.

Jaroslav Růžička
Jaroslav Růžičkazastupitel (KSČM)
Jaroslav Růžička
Jaroslav Růžičkazastupitel (KSČM)
Na pomoc strukturálně postiženým regionům aktuálně EU vyčleňuje velké fi nanční prostředky. Mezi tyto regiony patří i Ústecký kraj. Peníze mohou jít i na přeměnu ekonomiky a nové energetické zdroje. Této šance by měly Litoměřice využít např. získáním dotací pro projekty v našem městě.

Lukas Wünsch
Lukas Wünsch2. místostarosta (Severočeši Litoměřice)
Lukas Wünsch
Lukas Wünsch2. místostarosta (Severočeši Litoměřice)
Geosolar vnímáme jako principy využití zdrojů energie, které nemají negativní vliv na životní prostředí v Litoměřicích. Severočeši tuto myšlenku podporují. Současná varianta dokonce dává větší smysl, než ta původní. Potřebujeme však také odpovědi na řadu ekonomických otázek, které jsou velice důležité

PhDr. Lenka Simerská
PhDr. Lenka Simerskázastupitelka (Zelení)
PhDr. Lenka Simerská
PhDr. Lenka Simerskázastupitelka (Zelení)
Komunitní energetika a zapojení technologií šité na míru konkrétnímu místu, to jsou podle nás řešení pro budoucnost. Přidejme kontrolu nad distribucí a cenou a máme energetickou soběstačnost. Projekt toto vše splňuje a pokud bude transparentně veden a srozumitelně komunikován veřejnosti, má od nás zelenou.

Mgr. Václav Červín
Mgr. Václav Červín3. místostarosta (Sport a Zdraví)
Mgr. Václav Červín
Mgr. Václav Červín3. místostarosta (Sport a Zdraví)
Sport a zdraví vždy podporovalo cestu k udržitelnému rozvoji v našem městě. Proto jednoznačně souhlasíme s přípravou projektu Geosolar. Věříme, že takto pojaté řešení přinese rychlejší postup k energetické soběstačnosti Litoměřic. Tento krok vnímáme jako velký příspěvek ke zlepšování životního prostředí.

Aleš Stibal
Aleš Stibalzastupitel (Piráti)
Aleš Stibal
Aleš Stibalzastupitel (Piráti)
Projekt GEOSOLAR je inovativní, hledí do budoucnosti. Přestože to je samozřejmě projekt technicky ambiciózní, je z reálného světa a dává ekonomický smysl. To jsou důvody, proč se mi líbí a má mou podporu. Doufejme, že se podaří realizovat v plné verzi.

Tomáš Sarnovský
Tomáš Sarnovskýzastupitel (ANO)
Tomáš Sarnovský
Tomáš Sarnovskýzastupitel (ANO)
Jsme pro přechod na bezemisní energetiku a podporujeme smysluplné projekty, které pomohou v boji s klimatickými změnami a zároveň mohou přinést občanům profi t v podobě cenově stabilního tepla a elektřiny. Projekt GEOSOLAR má přesně tyto parametry a my jsme připraveni ho podporovat.

Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schillerhejtman Ústeckého kraje (ANO)
Ing. Jan Schiller
Ing. Jan Schillerhejtman Ústeckého kraje (ANO)
Litoměřický GEOSOLAR je bezesporu jedním z unikátních a výborně připravených projektů. Není tedy náhodou, že jej expertní skupina pro energetickou transformaci zařadila mezi strategické transformační projekty Ústeckého kraje. Osobně jsem se na místě seznámil s celým technologickým řešením a projektu držím palce. Stane se jistě přínosem a hlavně začátkem budoucnosti nejen pro náš kraj

 

Information Center

Opening hours

Mon-Sun: 9:00-17:00

Address

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Contact

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

City hall

Mayor

Mgr. Ladislav Chlupáč

Office Hours

Mon: 8:00 - 17:00
Wed: 8:00 - 17:00

Address

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Contact

e-mail: podatelna@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 111


© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu